Spring til indhold

Banegårdspladsen

-

Brønderslev

“Bebyggelsesplanen skaber med sin udlægning af tilkørslen og parkering i periferien et roligt og trygt miljø, hvor de bløde trafikanter er i højsædet. Der skabes dermed oplagte rammer for et centralt torv, hvor udeliv og arrangementer kan give karakter til området og byen.”

Banegårdspladsen

Brønderslev

Signatura Architects har i længere tid arbejdet på omdannelsen og udviklingen af Brønderslev Banegårdsplads.

 

Bebyggelsens hovedgreb består af to punktbebyggelser, der i basen forbindes af en samlende vinkelbebyggelse
der omkranser områdets “hjerte”. Et centralt beliggende opholdsområde, der fremtidigt vil fungere både som
byens infrastrukturelle omdrejningspunkt, samlingssted for byens borgere samt markere starten på Brønderslev
handelscentrum.

 

Visionen om et levende og socialt bytorv understøttes gennem den indtænkte funktionssammensætning i byggeriet. Den ønskede dagligvarebutik vil fungere som et aktivitetsskabende element, der, kombineret med boligerne, sikrer et aktivt bymiljø i både dags- og aftentimerne.

 

Udgangspunktet har været at friholde bygningsmassen skalamæssigt fra torveområderne på pladsen for derigennem at skabe rum og optimale rammer for fællesskab, ophold og aktivitet. Et andet parameter har været tilgængelighed og transport, hvor bevægelsen på tværs af området derfor er indtænkt i arkitekturen.

 

Med fokus på både bilister og de bløde trafikanter skabes derigennem et område, hvor ophold og fællesskab omkring det centrale torv er i højsædet.

Info

Beliggenhed:

Brønderslev

Bygherre:

Dansk Boligbyg

Type:

Nybyggeri

År:

Igangværende

Størrelse:

5200 m2

Ydelse:

Skitsering og projektering