Spring til indhold

Idéoplæg og skitseforslag

Et opstartsmøde på den kommende byggegrund er den bedste start på en skitsefase. Stedets potentialer skal helst opleves, for at disse kan integreres og måske forstærkes i arkitekturen.

Idéoplæg

Herefter vil sagsarkitekten udarbejde et idéoplæg, der indeholder konceptuelle skitser og relevante referencer. Dette for at afklare projektets hovedidé tidligt i forløbet og bidrage til, at det endelige skitseforslag vil opfylde jeres ønsker og behov.

Vi vil drøfte forslaget grundigt med jer – gerne ved et fysisk møde på tegnestuen – og få afklaret evt. justeringer til indarbejdelse.

Skitseforslag

Under bearbejdningen af skitseforslaget løses projektets endelige indretning og udtryk. Der udarbejdes og leveres en digital skitsemappe – typisk indeholdende situationsplan, plantegninger, 3d-visualiseringer og materialereferencer.

Såfremt projektets visioner udfordrer lokalplaner eller lignende, vil der typisk blive afholdt et møde med de pågældende myndigheder under skitsefasen.