Spring til indhold

Arkitektrådgivning

Vi arbejder i en bred skala med vores projekter. Vi har større projekter relateret til komplekse boligejendomme, kulturinstitutioner, børnehaver og skoler. Men vi sætter også en stor ære i at betjene vores privatkunder, som står over for en ombygning af deres bolig eller sommerhus, eller ønsker at bygge nyt.

Den private bygherre

Vi kan hjælpe jer igennem hele planlægnings- og byggeprocessen – lige fra skitsearbejde til indflytning og opfølgning. Det er vigtigt for os at give jer størst mulig værdi, så jeres byggeprojekt og tilhørende planlægning lever op til forventningerne og naturligvis jeres økonomiske ramme. Derfor tager omfanget af vores arkitektydelse altid afsæt i en grundig snak med jer om netop jeres projekt.


INDLEDENDE MØDE

Ved et indledende møde fortæller I om jeres ønsker og behov til projektet samt jeres budgetmæssige ramme. Vi drøfter omfanget af opgaven og vi vil fortælle om processen, når man indleder et samarbejde med en arkitekt. Det indledende møde foregår som udgangspunkt på Signatura Architects kontor i Brønderslev. Det første indledende møde er gratis og uforpligtende og efter mødet vil vi sende jer et tilbud på den aftalte arkitektydelse.

Vi kommer også gerne på indledende besøg hjemme hos jer. Et sådan møde honoreres dog efter en fast timepris.


KAFFEMØDE MED ARKITEKTEN

I har også mulighed for dét, vi kalder ”kaffemøde med arkitekten”. Ud fra nogle enkle informationer fra jeres side (eks. forventninger og tanker til projektet) vil vores arkitekt forberede sig og mødes med jer ved jeres ejendom og holde et mere dybdegående møde. Arkitekten skitserer undervejs og vil give gode råd til projektet. Skitserne kan I beholde efterfølgende.

“Kaffemøde med arkitekten” har en varighed på ca. 2 timer og prisen er 4000 kr. ekskl. moms (forberedelse indeholdt).