Spring til indhold

Projektering

Når skitsefasen er gennemført, vil der typisk aftales et givent projekteringsarbejde. Her konkretiseres projektet yderligere for hvad angår konstruktioner, overflader og ikke mindst myndighedskrav.


Myndighedsprojekt 

Som et naturligt led i vores rådgivning kan vi håndtere dialog med myndighederne, så I får grønt lys til at gennemføre det ønskede projekt. Vi udarbejder et myndighedsprojekt, som danner grundlag for ansøgningen om byggetilladelse hos kommunen.

Materialet redegør eksempelvis for overholdelse af lokalplaner, kommuneplanrammer m.v. og redegør for de ønskede overflader og grundlæggende konstruktioner.

Hovedprojekt og arbejdsgrundlag 

Hvis ønsket, kan der udarbejdes et hovedprojekt, som er en videre bearbejdning af myndighedsprojektet. Hovedprojektet består typisk af et udbudsmateriale (såfremt der ønskes indhentet priser fra entreprenører og afholdt licitation) og efterfølgende et arbejdsgrundlag. Her indarbejdes relevante informationer fra eksempelvis ingeniør og inventarleverandører og husets konstruktioner og detaljer løses endeligt.

Behovet for den ydelse, der omhandler udbudsmateriale, varierer fra projekt til projekt. Vi gennemgår fordele og ulemper med jer, således jeres projekt står stærkest muligt.