Spring til indhold

Molehuset

-

Hou

Molehuset

Hou

Molehuset er designet som et inkluderende mødested, der emmer af åbenhed og mangfoldighed, med ambitionen om at skabe et dynamisk centrum i Hou, hvor både borgere og gæster kan samles året rundt.

 

Molehusets arkitektur fremstår som en naturlig forlængelse af de eksisterende bygninger på Hou Mole. Ved at anvende de samme materialer og formsprog vil den nye bygningsstruktur integreres harmonisk med den eksisterende bygningsmasse.

 

Molehuset skal danne rammerne om byens skiftende aktiviteter gennem året. Det vil indeholde aktivitetsrum, der hele året skal facilitere diverse arrangementer og inspirere til nye initiativer, events og projekter.

 

Arkitekturen i Molehuset er designet med fleksibilitet for øje, så det kan imødekomme forskellige behov året rundt. I sommerhalvåret bliver Molehusets byens pulserende hjerte, med støttefunktioner såsom toiletter, badefaciliteter og eventkøkken, der understøtter sommerens mange aktiviteter. I vinterhalvåret fungerer Molehuset som et vigtigt supplement til Hou Borgerhus. Køkkenfløjen omdannes til primært at understøtte undervisnings- og fællesskabsaktiviteter.

Info

Beliggenhed:

Hou

År:

Igangværende

Bygherre:

Foreningen "Fantastiske Hou"

Type:

Nybyggeri

Ydelse:

Arkitektrådgivning og projektering